Kontakt

BASF Kids' Lab Hókus-Pókus

Vlčie Hrdlo 50, areál Strednej odbornej školy chemickej, Bratislava

Email: hokus-pokus@basf.com

Telefón: +421 2 58266 111

Spojenie: autobusové linky číslo 70, 74, 87

Doručovacia adresa

BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika